Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο της υπ’ αριθ 109/24.04.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER- Μέτρο 19.2 παρεμβάσεις Δημόσιου χαρακτήρα
Η υποβολή των προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ  από την Τετάρτη 26 Απριλίου και έως την Παρασκευή 30 Ιουνίου

YΛΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ