Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο της υπ’ αριθ 109/24.04.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER- Μέτρο 19.2 παρεμβάσεις Δημόσιου χαρακτήρα
Η υποβολή των προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ  από την Τετάρτη 26 Απριλίου και έως την Παρασκευή 30 Ιουνίου
02-05-2023