ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- 24/7/2019
 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1ης  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER   ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ

Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD της ΟΤΔ ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ για τα Ιδιωτικά Έργα, το οποίο υλοποιείται μέσω του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020.

Η πρόσκληση είχε συνολικό ποσό Δημόσιας Δαπάνης 2.045.300,00€. Υποβλήθηκαν 65 αιτήσεις στήριξης με συνολικό ποσό Δημόσιας Δαπάνης ύψους 7.669.901,72 €, υπερκαλύπτοντας κατά 275% το συνολικό ποσό της πρόσκλησης.

Ο συνολικός αριθμός των υποβληθεισών προτάσεων αλλά και του ποσού της αντίστοιχης δημόσιας δαπάνης αποτυπώνουν το υψηλό ενδιαφέρον των ιδιωτών της περιοχής παρέμβασης για έργα που θα δώσουν ώθηση στην τοπική ανάπτυξη και θα ανταποκριθούν στους στόχους που τέθηκαν κατά τη διαδικασία κατάρτισης του τοπικού προγράμματος.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας και σε έντυπη μορφή η Ο.Τ.Δ. θα ξεκινήσει άμεσα τη διαδικασία της αξιολόγησης η οποία θα ολοκληρωθεί στο συντομότερο δυνατό χρόνο.

Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ με το πέρας της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων στήριξης θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσους συμμετείχαν τόσο στη διαδικασία της ενημέρωσης – εμψύχωσης του τοπικού πληθυσμού όσο και αυτούς που ανταποκρίθηκαν υποβάλλοντας αίτηση στήριξης

Αναλυτικά ανά υποδράση το πλήθος των αιτήσεων στήριξης με τα συνολικά ποσά που υποβλήθηκαν είναι όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

 


Για το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ

Εμμανουήλ Καλλέργης

Πρόεδρος της ΕΔΠ του Τοπικού Προγράμματος