2η πρόσκληση έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα / Προσωρινά αποτελέσματα

01-12-2023
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ της ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1ης  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER   ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ
26-07-2019

 Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑλΘ 2014-2020  έχει δημοσιοποιήσει την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης’)

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει μέσω του ΠΣΚΕ από τις 04.08.2021 και ώρα 13:00 έως τις 18.10.2021 και ώρα 15:00

Στο πλαίσιο αυτό και για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων Δικαιούχων θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εκδηλώσεις :

α) Πέμπτη 5 Αυγούστου και ώρα 11:00 διαδικτυακή εκδήλωση

β) Παρασκευή 6 Αυγούστου 11:00 Αγία Γαλήνη (Κοινοτικό κατάστημα)

 

Για την διαδικτυακή εκδήλωση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν  την φόρμα που υπάρχει στον παρακάτω σύνδεσμο : ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στη συνέχεια θα τους αποσταλούν, στο  email που θα δηλώσουν, οι απαραίτητες πληροφορίες για την συμμετοχή τους μέσω της πλατφόρμας ZOOM.

28-07-2021

Επειτα από την υποβολή αιτημάτων από ενδιαφερόμενους φορείς η Επιτροπή Διαχείρισης του Τ.Π. CLLD/LEADER στην υπ’ αριθμό 4/20.06.2018 συνεδρίασή της αποφάσισε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας με την τροποποίηση του άρθρου 5.3 της πρόσκλησης....

22-06-2018
Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕIΤΗΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. στη επόμενη φάση για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης.
04-08-2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε θεματικό εργαστήριο για την Οικοτεχνία και τα Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα.
05-07-2018
Συναντήσεις ενημέρωσης - διαβούλευσης με τον τοπικό πληθυσμό και φορείς της προτεινόμενης περιοχής εφαρμογής του προγράμματος
09-08-2016
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 3885/2016 η ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) στην οποία αναφέρονται οι λειτουργικές μορφές και οι κατηγορίες των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως είναι και το νέο LEADER-CLLD (Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020).

08-12-2016

Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ ως Ομάδα Τοπικής Δράσης δημοσιοποίησε την 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του υπομέτρου 19.2 και ειδικότερα για τις υποδράσεις του που αφορούν παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα....

23-04-2018
Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. υπέβαλε την Τετάρτη 20/7/2016 το Φάκελο Α «Προετοιμασία Τοπικού Προγράμματος» στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο της υποβολής προτάσεων σχετικά με την «Επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» μέσω του Μέτρου 19: «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER» του Π.Α.Α. 2014-2020 και της Προτεραιότητας 4: «Αύξηση της Απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του Ε.Π.Αλ.Θ. 2014-2020.

26-07-2016
Τελική συνάντηση Α' Φάσης διαβούλευσης
08-07-2016

Ανοικτή πρόσκληση σε συνάντηση ενημέρωσης και διαβούλευσης για το πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD / LEADER) του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ

08-07-2016
Δημοσιοποιήθηκε η πρόσκληση του νέου LEADER από το ΥΠΑΑΤ προς τις ΟΤΔ
06-07-2016