ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ

01. ΑΙΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΠΑΛΘ-ΑΚΟΜΜ.xlsx (Πίνακες για τα αιτήματα Ελέγχου-Καταβολής Ενίσχυσης)

02. ΑΙΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΠΑΛΘ-ΑΚΟΜΜ.xlsx (Πίνακαςγια τα αιτήματα Τροποποποίησης)

03. Ε.ΙΙ.7_1 ΑΠΟΦ ΣΥΓΚΡ ΟΡΓ ΕΠΑΛHΘ-ΚΕ_v1_080517  (υπόδειγμα της Επιστολής προν τον δικαιούχο για τη σύνθεση του οργάνου ελέγχου καθώς και της ημερομηνίας του ελέγχου)

04. ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ