Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ προετοιμάζεται για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμό 5284/02-11-2017 πρόσκλησης της Περιφέρειας Κρήτης  με τίτλο «Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικών Τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), στο πλαίσιο του άξονα 5 (ΕΚΤ) του ΕΠ «Κρήτη» 2014-2020»
Για τον ολοκληρωμένο και επιτυχή σχεδιασμό του Τοπικού Προγράμματος ΤΑΠΤοΚ (ΕΚΤ) στην περιοχή παρέμβασης του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ  και την  επίτευξη της διαδικασίας της «από τα κάτω προς τα πάνω προσέγγισης»,  είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών εταίρων, φορέων και του τοπικού πληθυσμού, στις ενέργειες διαβούλευσης / ενημέρωσης. 
Για αυτό το σκοπό θα πραγματοποιηθεί εκτός των άλλων ενημερωτική εκδήλωση στις 11.00 πμ, τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 στα γραφεία του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ στα Ανώγεια.

Επίσης μέσω της ιστοσελίδας όποιος θέλει να συμμετάσχει στην διαδικασία της διαβούλευσης, μπορεί να συμπληρώσει το  σχετικό έντυπο καταγραφής προτάσεων-ιδεών και να το αποστείλει το αργότερο έως τις 30-11-2017 στο email : info@akomm.gr.

Για μια συνοπτική ενημερωσή σας μπορείτε να κατεβάσετε το Ενημερωτικό  'Εντυπο


Ενημερωτικά δελτία

49 εγγεγραμμένοι χρήστες
 
Δείτε την σελίδα μας στο facebook