Η περιοχή εφαρμογής του Πολυταμειακού τοπικού προγράμματος CLLD-LEADER, υπάγεται διοικητικά, στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Ρεθύμνου
Η έκταση της καλύπτει συνολικά 1.497,015 τ.χλμ., ενώ πληθυσμός της ανέρχεται σε 47.578 άτομα , μεγέθη που αναλογούν σε 17,95% της έκτασης και σε 7,64% του πληθυσμού της Περιφέρειας Κρήτης. Συνολικά, η περιοχή περικλείει 8 Δήμους, 14 Δημοτικές Ενότητες και 117 Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου υπάγονται 5 Δήμοι (Ρεθύμνης, Αγ. Βασιλείου, Αμαρίου, Ανωγείων, Μυλοποτάμου), 9 Δημοτικές Ενότητες και 101 Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες (80,6% του συνόλου της έκτασης της περιοχής εφαρμογής και 81,4% του συνολικού πληθυσμού της).

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου υπάγονται 3 Δήμοι (Γόρτυνας, Μαλεβιζίου, Φαιστού) με 5 Δημοτικές Ενότητες και 16 Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες (19,4% της έκτασης και 18,6% του πληθυσμού της περιοχής εφαρμογής)

Το 39% της έκτασης της περιοχής εφαρμογής ανήκει σε περιοχές NATURA

Χάρτης Περιοχής Εφαρμογής

Α. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 19 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Δήμος Αγίου Βασιλείου [τμήμα] - Δημοτική Ενότητα Λάμπης (το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων)
Δήμος Αμαρίου (το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων) 
Δήμος Ανωγείων 
Δήμος Μυλοποτάμου (το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων)
Δήμος Ρεθύμνου [τμήμα] - Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου (το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων), Δημοτική Ενότητα Ρεθύμνου (το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων και οι εκτός της πόλης οικισμοί της Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνου : Αγία Ειρήνη, Ανώγεια, Γάλλος,  Γιαννούδι, Μεγάλο Μετόχι, Μικρό Μετόχι, Ξηρό Χωριό, Τρία Μοναστήρια)

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δήμος Γόρτυνας [τμήμα] - Δημοτική Ενότητα Ρούβα (το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων)
Δήμος Μαλεβιζίου [τμήμα] - Δημοτική Ενότητα Κρουσώνα  (το σύνολο των Δημοτικών/Τοπικών κοινοτήτων), Δημοτική Ενότητα Τυλίσου (οι Τ.Κ. Αηδονοχωρίου, Αστυρακίου, Γωνιών και Καμαριώτη)
Δήμος Φαιστού  [τμήμα] , Δημοτική Ενότητα Ζαρού (το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων), Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου (οι τοπικές κοινότητες Γρηγοριάς και Καμαρών)

Καταλόγος  σε επίπεδο Τοπικών / Δημοτικών Κοινοτήτων