ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΑλΘ 2014-202 (ΖΩΝΗ ΑΛΙΕΙΑΣ)

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ / ΔΕ ΑΡΚΑΔΙΟΥ : Οι Τοπικές Κοινότητες Πρίνου, Άδελε , Πηγής, Παγκαλοχωρίου, Χαμαλευρίου

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ : Οι Τοπικές Κοινότητες Αγγελιανών, Αχλαδέ, Μελιδονίου, Πανόρμου, Ρουμελής, Σισών, Σκεπαστής
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ : Οι Τοπικές Κοινότητες Αγιάς, Αλοΐδων, Γαράζου, Χώνου

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΗΣ
Οι Τοπικές Κοινότητες Αγίας Γαλήνης, Ακουμίων, Αρδάκτου, Δριμίσκου, Κεντροχωρίου, Κεραμέ,  Κισσού, Κρύας Βρύσης, Μελάμπων,  Μουρνές,  Μυξόρρουμα, Ορνές, Σακτουρίων

Χάρτης Περιοχής Εφαρμογής