Α. ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ

Τίτλος Πράξης Επιστολή Ενημέρωσης
«2 ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, με κωδικό ΟΠΣ 5180815 Επιστολή Ενημέρωσης
«ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΛΙΝΩΝ ΑΓΡΟΤΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ [ΣΩΠΑΣΟΥΔΑΚΗ ΒΑΣ. ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ] [LA281-0434980], με κωδικό ΟΠΣ 5168325 Επιστολή Ενημέρωσης