Τίτλος Πράξης Κωδικός ΟΠΣ (MIS) Απόφαση Ενταξης Τροποποιήσεις Απόφασης Ενταξης

Μετατροπή υφιστάμενης Δημοτικής οδού Πάνορμο Φανάρι σε Πεζόδρομο Ποδηλατόδρομο

5069840 603/05.10.2020 1η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση
4η Τροποποίηση
5η Τροποποίηση

Ανάπλαση πλατείας οικισμού Μελάμπων Δ.Ε. Λάμπης Δήμου Αγίου Βασιλείου
5070079 604/05.10.2020 1η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση

Σκουπίδια στον αφρό! Μαθητές και επαγγελματίες τουρισμού & αναψυχής ενημερώνονται και αναλαμβάνουν δράση για τα θαλάσσια απορρίμματα στις ακτές του Μυλοποτάμου!
5070081 605/05.10.2020 1η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση

Ολοκλήρωση Χώρου Αθλητικών Δραστηριοτήτων στην Κοινότητα Πηγής Δ. Ρεθύμνης

5063820 606/05.10.2020 1η Τροποποίηση
2η Τροποποίηση
3η Τροποποίηση
4η Τροποποίηση