Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. πρωτ. 2986/25.11.2016 (Β΄ 3885) για τον προσδιορισμό των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Διόρθωση της Κοινής Υπουργικής Απόφαση με αριθ. πρωτ. 2986/25.11.2016

1η τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθ. πρωτ. 2986/25.11.2016