Από την σελίδα αυτή θα ενημερώνεστε για τις διευκρινήσεις κατά την διάρκεια της πρόσκλησης. Είναι διαρθρωμένη σε δύο Ενότητες.
Η 1η Ενότητα περιέχει διευκρινήσεις από την ΟΤΔ που αφορούν κυρίως ειδικά ζητήματα της πρόσκλησης
Η 2η Ενότητα περιέχει διευκρινήσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και την ΕΥΚΕ που αφορούν "οριζόντια θέματα" για όλες τις προσκλήσεις της Χώρας.
Πρέπει να επισημαθεί ότι στην 2η ενότητα θα περιέχονται και διευκρινήσεις που δεν αφορούν την παρούσα πρόσκληση όπως π.χ για το άρθρο 22 του Καν.651/2014, ή  τον Καν. 702/2012 .

1η ΕΝΟΤΗΤΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΟΤΔ (ενημερώνεται συνεχώς)

2Η ΕΝΟΤΗΤΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠΑΑΤ-ΕΥΚΕ

1) ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ-ΕΥΚΕ (αναρτήθηκε 07.03.2019)

2) ΠΕΡΙ ΒΑΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ (αναρτήθηκε 18.03.2019)

3) ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ "ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΙΝΗΤΡΟΥ" (αναρτήθηκε 25.04.2019)

4) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (αναρτήθηκε 21.05.2019)

5) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΚΕ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΤΟΥ ΚΑ. 651/2014 (αναρτήθηκε 22.05.2019)

6) ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟ 45329/23.04.2019 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΥΚΕ (αναρτήθηκε στις 04.06.2019)

7) ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΒΆΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 του Καν. Ε.Ε. 651/2014 (αναρτήθηκε στις 04.06.2019)

Ενημερωτικά δελτία

64 εγγεγραμμένοι χρήστες
 
Δείτε την σελίδα μας στο facebook