Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 3885/2016 η ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) στην οποία αναφέρονται οι λειτουργικές μορφές και οι κατηγορίες των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως είναι και το νέο LEADER-CLLD (Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020).

Σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο είναι οτι επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός όλων των μορφών των καταλυμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Ν. 4276/2014, όπως ισχύει,ανεξαρτήτως λειτουργικής μορφής και τάξης (την προηγούμενη περίοδο έπρεπε ο εκσυγχρονισμός να συνοδευόταν με αύξηση της δυναμικότητας).

Διευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές της περιοχής εφαρμογής του τοπικού μας προγράμματος, θα μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις μετά την προκήρυξή του (εκτιμάται ότι αυτό θα συμβεί το α' τρίμηνο του 2017). Μέχρι τότε ευχόμαστε καλή προετοιμασία !


eleonas1

Ενημερωτικά δελτία

64 εγγεγραμμένοι χρήστες
 
Δείτε την σελίδα μας στο facebook