Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, ενημερώνει ότι μετά την υποβολή του Φακέλου Α της πρότασης του Τοπικού προγράμματος CLLD / LEADER για την ευρύτερη περιοχή του Ψηλορείτη (δυτικό τμήμα της Π.Ε. Ηρακλείου και ανατολικό τμήμα της Π.Ε. Ρεθύμνου) συνεχίζει τις διαδικασίες για την κατάρτιση και υποβολή του Φακέλου Β.

Ο Φάκελος Α, αφορούσε την περιγραφή του εταιρικού σχήματος, την αποτύπωση της υφιστάμενης  κατάστασης, την προτεινόμενη περιοχή καθώς και τις ενέργειες διαβούλευσης.

Ο Φάκελος Β, ο οποίος θα υποβληθεί μέχρι 16/9/2016 θα περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την επιλογή των μέτρων / δράσεων που θα συμπεριληφθούν στο τοπικό πρόγραμμα, καθώς και το χρηματοδοτικό πλάνο.

Το Τοπικό Πρόγραμμα, θα σχεδιαστεί μέσω της «από κάτω προς τα πάνω» προσέγγισης και αποτελεί προϊόν διαβούλευσης με τους αντιπροσωπευτικούς φορείς της περιοχής και με τον τοπικό πληθυσμό.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους φορείς και τον τοπικό πληθυσμό με στόχο την παραγωγή και αξιοποίηση ιδεών και απόψεων, ώστε να διαμορφωθεί ένα πολυταμειακό, (με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας) και πολυτομεακό τοπικό πρόγραμμα που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις αναπτυξιακές προοπτικές της προτεινόμενης περιοχής.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ενημέρωσης και διαβούλευσης για τον τοπικό πληθυσμό και τους φορείς έχει ως εξής :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Ενημερωτικά δελτία

64 εγγεγραμμένοι χρήστες
 
Δείτε την σελίδα μας στο facebook