Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. υπέβαλε την Τετάρτη 20/7/2016 το Φάκελο Α «Προετοιμασία Τοπικού Προγράμματος» στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο της υποβολής προτάσεων σχετικά με την «Επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» μέσω του Μέτρου 19: «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER» του Π.Α.Α. 2014-2020 και της Προτεραιότητας 4: «Αύξηση της Απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του Ε.Π.Αλ.Θ. 2014-2020.

Μετά τα αποτελέσματα για την επιλογή του Φακέλου Α (η απάντηση αναμένεται εντός δέκα ημερών από την κατάθεση του φακέλου) , θα είναι δυνατή η υποβολή από την εταιρία μας έως τις 16/9/2016 του «Φακέλου Β» που αφορά το Σχεδιασμό του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER.

Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ήδη έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για την υποβολή του Φακέλου Β, με γνώμονα την επίτευξη της αρχής της «από τα κάτω προς τα πάνω προσέγγισης», καθώς και την κατάρτιση μιας ρεαλιστικής και παράλληλα αειφορικής τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης. Στην κατεύθυνση αυτή θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές συναντήσεις που θα καλύψουν όλη την περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος.

Ενημερωτικά δελτία

64 εγγεγραμμένοι χρήστες
 
Δείτε την σελίδα μας στο facebook