Ανώγεια 8/7/2016  Αρ. Πρωτ.       313

 ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER)

ΤΟΥ ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ

 Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ ολοκληρώνοντας τη διαδικασία της διαβούλευσης για την πρώτη φάση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (Τ.Α.Π.Το.Κ - CLLD / LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020, σε συνεργασία με το Δήμο Ρεθύμνης οργανώνει συνάντηση ενημέρωσης και διαβούλευσης την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρεθύμνης.

 Θέματα της συνάντησης είναι : 

  • Ενημέρωση για το Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και το σχεδιασμό του τοπικού προγράμματος.
  • Συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος
  • Καθορισμός της προτεινόμενης περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος. 

Στην ιστοσελίδα του τοπικού προγράμματος www.leader-clld.akomm.gr υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, την προτεινόμενη περιοχή καθώς και το Δελτίο Διαβούλευσης και το Δελτίο Επενδυτικού Ενδιαφέροντος τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν και συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά.  

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ενημερωτικά δελτία

64 εγγεγραμμένοι χρήστες
 
Δείτε την σελίδα μας στο facebook