Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑλΘ 2014-2020  έχει δημοσιοποιήσει την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης’)

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει μέσω του ΠΣΚΕ από τις 04.08.2021 και ώρα 13:00 έως τις 18.10.2021 και ώρα 15:00

Στο πλαίσιο αυτό και για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων Δικαιούχων θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εκδηλώσεις :

α) Πέμπτη 5 Αυγούστου και ώρα 11:00 διαδικτυακή εκδήλωση

β) Παρασκευή 6 Αυγούστου 11:00 Αγία Γαλήνη (Κοινοτικό κατάστημα)

 

Για την διαδικτυακή εκδήλωση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν  την φόρμα που υπάρχει στον παρακάτω σύνδεσμο : ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στη συνέχεια θα τους αποσταλούν, στο  email που θα δηλώσουν, οι απαραίτητες πληροφορίες για την συμμετοχή τους μέσω της πλατφόρμας ZOOM.

Ενημερωτικά δελτία

85 εγγεγραμμένοι χρήστες
 
Δείτε την σελίδα μας στο facebook