Το Δ.Σ του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ  ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου με ένα άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης των ειδικοτήτων ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών όπως προσδιορίζονται στην πρόσκληση. Σκοπός της σύμβασης είναι η απασχόληση στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα πρέπει να γίνει μέχρι την 3η Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00.

Ακολουθούν οι σύνδεσμοι για το "κατέβασμα" του υλικού της πρόσκλησης :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΛΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ σε συμπιεσμένη μορφή

Ενημερωτικά δελτία

76 εγγεγραμμένοι χρήστες
 
Δείτε την σελίδα μας στο facebook