Το Δ.Σ του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ  ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου με 2 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητες όπως προσδιορίζονται στην πρόσκληση.
17-04-2024
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή καλλιτεχνών στο πανελλαδικό επιμορφωτικό εργαστήριο, με θέμα «Video editing και προώθηση του έργου των μουσικών καλλιτεχνών με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης»
στο πλαίσιο του ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ.
16-04-2024
Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο της υπ’ αριθ 109/24.04.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER- Μέτρο 19.2 παρεμβάσεις Δημόσιου χαρακτήρα
Η υποβολή των προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ  από την Τετάρτη 26 Απριλίου και έως την Παρασκευή 30 Ιουνίου
02-05-2023