Τροποποιήθηκε (1η τροποποίηση) η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. πρωτ. 2986/25.11.2016 (Β΄ 3885) όπως διορθώθηκε με το (Β΄ 4496/2016) ΦΕΚ, για τον προσδιορισμό των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Πατήστε εδώ για να κατατεβέσετε το σχετικό υλικό