Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης , συμπεριλαμβανομένου και του δειγματοληπτικού ελέγχου από  την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, της 1ης Πρόσκλησης έργων Δημοσίου Χαρακτήρα στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος της ΟΤΔ ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε  ΟΤΑ

Στη φάση αυτή δημοσιοποιούνται τα προσωρινά αποτελέσματα που προέκυψαν από την παραπάνω διαδικασία. Τα αποτελέσματα θα οριστικοποιηθούν μετά το πέρας της διαδικασίας της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών (ενστάσεων) που πιθανόν υποβληθούν.

Ενδικοφανή προσφυγή (ένσταση) μπορεί να υποβάλει κατά του πίνακα των αποτελεσμάτων κάθε δικαιούχος για συγκεκριμένη αίτηση στήριξης που έχει υποβληθεί στο Τοπικό Πρόγραμμα και για οποιοδήποτε τεκμηριωμένο λόγο.

Οι ενδικοφανείς προσφυγές (ενστάσεις) πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της παραλαβής από αυτούς σχετικής επιστολής.

Για να δείτε τους Πίνακες των Αποτελεσμάτων πατήστε ανάλογα την υποδράση που ενδιαφέρεστε :

 19.2.4.1

19.2.4.2

19.2.4.3

19.2.4.4

19.2.4.5

Ενημερωτικά δελτία

64 εγγεγραμμένοι χρήστες
 
Δείτε την σελίδα μας στο facebook