Ανώγεια          6/7/2016   Αρ. Πρωτ.       309

 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER)

ΤΟΥ ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ

 Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ προετοιμάζεται για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (Τ.Α.Π.ΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD / LEADER)» του ΠΑΑ 2014-2020.

Για το σκοπό αυτό και στο πλαίσιο της «εκ των κάτω προς τα πάνω» διαδικασίας για το σχεδιασμό του τοπικού προγράμματος, προσκαλούμε συλλογικούς και επιχειρηματικούς φορείς όπως για παράδειγμα πολιτιστικούς συλλόγους, γυναικείους συνεταιρισμούς, αγροτικούς συνεταιρισμούς κ.λπ. της προτεινόμενης περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος σε ανοικτή συνάντηση ενημέρωσης και διαβούλευσης με θέματα: 

  • Ενημέρωση για το Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και το σχεδιασμό του τοπικού προγράμματος.
  • Συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος
  • Καθορισμός της προτεινόμενης περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος.

 Η ενημέρωση - διαβούλευση θα γίνει τη Δευτέρα  11 Ιουλίου 2016 και ώρα 18:00 στα Ανώγεια και στην αίθουσα συναντήσεων στο ισόγειο του κτιρίου του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ.

 Στην ιστοσελίδα του τοπικού προγράμματος www.leader-clld.akomm.gr υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, την προτεινόμενη περιοχή καθώς και το Δελτίο Διαβούλευσης και το Δελτίο Επενδυτικού Ενδιαφέροντος τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν και συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά.


ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ενημερωτικά δελτία

64 εγγεγραμμένοι χρήστες
 
Δείτε την σελίδα μας στο facebook