Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD της ΟΤΔ ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ για έργα δημόσιου χαρακτήρα, το οποίο υλοποιείται μέσω του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020.
Ο συνολικός αριθμός των υποβληθεισών προτάσεων αλλά και του ποσού της αντίστοιχης δημόσιας δαπάνης αποτυπώνουν το υψηλό ενδιαφέρον των φορέων της περιοχής του Ψηλορείτη για έργα που θα δώσουν ώθηση στην τοπική ανάπτυξη και θα ανταποκριθούν στους στόχους που τέθηκαν κατά τη διαδικασία κατάρτισης του τοπικού προγράμματος.
Η πρόσκληση είχε ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 1.572.200,00 €, ενώ συνολικά υποβλήθηκαν 36 αιτήσεις στήριξης ύψους 4.620.267,42 €, ποσό τρεις φορές περίπου παραπάνω από το ποσό που προκηρύχθηκε.
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας και σε έντυπη μορφή (7/9/2018 και ώρα 16:00) η Ο.Τ.Δ. θα ξεκινήσει άμεσα τη διαδικασία της αξιολόγησης η οποία θα ολοκληρωθεί στο συντομότερο δυνατό χρόνο.
Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ με το πέρας της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων στήριξης θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσους συμμετείχαν τόσο στη διαδικασία της ενημέρωσης – εμψύχωσης του τοπικού πληθυσμού όσο και αυτούς που ανταποκρίθηκαν υποβάλλοντας αίτηση στήριξης.

Δείτε το Δελτίο Τύπου

Ενημερωτικά δελτία

64 εγγεγραμμένοι χρήστες
 
Δείτε την σελίδα μας στο facebook