Στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης υλοποίησης του Τοπικού μας Προγράμματος (ΤΠ) LEADER/CLLD, αν και δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή ενεργή πρόσκληση για τα ιδωτικά έργα του Τοπικού μας Προγράμματος (ΤΠ) , το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ  θα προβεί άμεσα σε ενέργειες ενημέρωσης – εμψύχωσης του τοπικού πληθυσμού της περιοχής εφαρμογής του ΤΠ για το περιεχόμενο και τις δυνατότητες χρηματοδότησης που αυτό προσφέρει . 

Σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους του τοπικού μας προγράμματος δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην απόκτηση συμπληρωματικού εισοδήματος απo τους αγρότες .

Μια από τις δράσεις του Τοπικού Προγράμματος η οποία συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου είναι η 19.2.2.6 με τίτλο : Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Επειδή θεωρούμε ότι η ενημέρωση σε αυτό το θέμα απαιτεί ιδιαίτερη προσέγγιση, σχεδιάζουμε την πραγματοποίηση ενός θεματικού εργαστηρίου δύο ημερών το οποίο θα πραγματοποιηθεί (αν υπάρξει το ανάλογο ενδιαφέρον ) στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα σε περιοχή του Ψηλορείτη. 

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής είναι καλυμμένα από το πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες 10-12 άτομα πρέπει να είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες (γεωργοί/κτηνοτρόφοι). Εάν εκδηλώσουν ενδιαφέρον περισσότερα του παραπάνω αριθμού άτομα τότε θα γίνει επιλογή με βάσει συγκεκριμένα κριτήρια.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως τις 13 Ιουλίου 2018 αποστέλλοντας συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο/ερωτηματολογιο με κάθε πρόσφορο μέσο (ταχυδρομικά, φαξ, email)

Πρέπει να επισημανθεί ότι έπειτα από τον καθορισμό της ημερομηνίας και του τόπου πραγματοποίησης της εκδήλωσης οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν και όσοι εξακολουθούν να επιθυμούν την συμμετοχή τους θα συμπληρώσουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από τις 09.00 έως τις 15.30 στα στελέχη της ΟΤΔ κα Εύη Βρέντζου και κο Νίκο Σαρχιανάκη.

Στοιχεία επικοινωνίας : Ταχ. Διεύθυνση «ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ», 740 51 Ανώγεια
Τηλ. 2834031402, 2834031793, Φαξ. 2834031058, email: leader@akomm.gr

Σχετικό υλικό


Ενημερωτικά δελτία

64 εγγεγραμμένοι χρήστες
 
Δείτε την σελίδα μας στο facebook