Έπειτα από την υποβολή αιτημάτων από ενδιαφερόμενους φορείς η Επιτροπή Διαχείρισης του Τ.Π. CLLD/LEADER στην υπ’ αριθμό 4/20.06.2018 συνεδρίασή της αποφάσισε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας με την τροποποίηση του άρθρου 5.3 της πρόσκλησης.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής - στο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣΑΑ των προτάσεων είναι η Τρίτη 31 Ιουλίου 2018, ενώ ο φάκελος σε έντυπη μορφή με την αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά, θα πρέπει να έχει υποβληθεί στο ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ  έως  την Τρίτη 7 Αυγούστου 2018 και ώρα 16.00

Σημείωση : 
Από το υλικό της προκήρυξης έχουν τροποποιηθεί α) η Περίληψη Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων και β) η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο σημείο 5.3 που αφορά τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής.
Επίσης έπειτα από οδηγίες του ΥΠΑΑΤ οι οποίες δόθηκαν μετά την αρχική προκήρυξη του τοπικού μας προγράμματος έχει προστεθεί το εξής σημείο (σελίδα 11) που αφορά την Υποδράση 19.2.4.5 : "Έργα που αφορούν στη σύνταξη ή σύνθεση, επεξεργασία, παραγωγή, διανομή ψηφιοποίηση και έκδοση μουσικών και λογοτεχνικών έργων, συμπεριλαμβανομένων των μεταφράσεων το μέγιστο ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει είτε τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και των προεξοφλημένων εσόδων του έργου είτε το 70% των επιλέξιμων δαπανών."

Τα αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τοπικού Προγράμματος www.leader-clld.akomm.gr, και στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ 2014-2020 www.agrotikianaptixi.gr ενώ για πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  καθημερινά από τις 09.00 έως στις 15.30 στα στελέχη της εταιρίας κα Εύη Βρέντζου και κο Νίκο Σαρχιανάκη.

Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ.2834031402, 2834031793, Φαξ. 2834031058, email: info@akomm.gr, leader@akomm.gr

Δελτίο Τύπου για την παράταση
Αναλυτικό Υλικό Πρόσκλησης

Ενημερωτικά δελτία

64 εγγεγραμμένοι χρήστες
 
Δείτε την σελίδα μας στο facebook