Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ ως Ομάδα Τοπικής Δράσης δημοσιοποίησε την 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του υπομέτρου 19.2 και ειδικότερα για τις υποδράσεις του που αφορούν παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα.

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των 1.572.200 €.

Δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, Φορείς του Δημοσίου Τομέα, καθώς και Φορείς που δεν ανήκουν στον Δημόσιο τομέα αλλά μπορούν σύμφωνα με το καταστατικό τους να υλοποιούν έργα συμβατά με το περιεχόμενο της πρόσκλησης.

Το διάστημα για την κατάθεση των προτάσεων ορίζεται από την 23η Απριλίου 2018 έως την 9η Ιουλίου 2018

Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις του ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ και στην συνέχεια θα υποβάλλουν τον σχετικό φάκελο και στην εταιρία μας.

Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ για την ενημέρωση – πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων διοργανώνει τις εξής ενημερωτικές εκδηλώσεις στην έδρα της εταιρίας στα Ανώγεια (αίθουσα εκδηλώσεων «Γεώργιος Ι. Κλάδος»)

Παρασκευή 4 Μαΐου, ώρα 12.00 :

Απευθύνεται στους Δυνητικούς Δικαιούχους της πρόσκλησης

Δευτέρα  7 Μαΐου, ώρα 12.00 :

Απευθύνεται σε μελετητές και σε στελέχη των δυνητικών δικαιούχων που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν πρόταση.

Όλο το υλικό της πρόσκλησης είναι αναρτημένο στον σύνδεσμο : http://www.leader-clld.akomm.gr/1/122.html

Πληροφορίες καθημερινά από 9.00 έως 14.00 κα Βρέντζου Εύη, κος Νίκος Σαρχιανάκης.

Στοιχεία επικοινωνίας : τηλ : 2834031402, 2834031739, email : leader@akomm.gr

 

 Ευχόμαστε σε όλους ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !Το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ενημερωτικά δελτία

64 εγγεγραμμένοι χρήστες
 
Δείτε την σελίδα μας στο facebook