Η ιστοσελίδα αυτή αποτελεί ένα εργαλείο για την επικοινωνία με τους κατοίκους και τους φορείς της περιοχής παρέμβασης του νέου τοπικού προγράμματος LEADER - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων - Τ.Α.Π.Το.Κ. ή διαφορετικά CLLD/LEADER.
Μέσω της ιστοσελίδας το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ επιδιώκει την άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με : α) την πορεία της υποβολής, έγκρισης και υλοποίησης του νέου τοπικού προγράμματος LEADER και β) την πορεία υλοποίησης των συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4- Προσέγγιση LEADER του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Ο τελικός φάκελος υποψηφιότητας, για το νέο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER, υποβλήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 16/9/2016, στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύτηκε από το Υ.Π.Α.Α.Τ. στο ΦΕΚ 1839/22-6-2016. Αυτή την περίοδο βρισκόμαστε στη φάση αναμονής των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και επιλογής των τοπικών προγραμμάτων.
Παράλληλα υλοποιούνται όλες οι προαπαιτούμενες ενέργειες που αφορούν τη διαδικασία υλοποίησης και ολοκλήρωσης των συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020.  

Για οποιεσδήποτε προτάσεις, παρατηρήσεις, διευκρινίσεις ή πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.

Δείτε την σελίδα μας στο facebook